اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هوش کاوان

هوش کاوان > اخبار > اخذ مجوز دانش بنیان توسط شرکت هوش کاوان

شرکت هوش کاوان موفق به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری گردید.