ارائه محصولات شرکت دانش بنیان هوش کاوان در جمع ستاد هوش مصنوعی و رباتیک ریاست جمهوری

هوش کاوان > دانش و فناوری > ارائه محصولات شرکت دانش بنیان هوش کاوان در جمع ستاد هوش مصنوعی و رباتیک ریاست جمهوری

ارائه مدیر عامل شرکت دانش بنیان هوش کاوان در دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز:

در جلسه ارائه محصولات شرکت دانش بنیان که توسط مدیرعامل شرکت در جمع کارشناسان ستاد توسعه هوش مصنوعی و رباتیک ریاست جمهوری و همچنین مسئولین دانشگاه شاندیز برگزار گردید مهندس هاشمی به بیان حوزه فعالیت و محصولات طراحی شده در شرکت دانش بنیان هوش کاوان پرداخت و از نکته نظرات کارشناسان در جهت حفظ ارتباط با این ستاد استفاده گردید تا در آینده بتوان همکاری های فی مابین را افزایش داد.