اسکنر هوشمند پاسپورت

هوش کاوان > اخبار > اسکنر هوشمند پاسپورت

به عنوان اولین بار امکان خواندن اطلاعات کارت ملی توسط دستگاه اسکنر پاسپورت خوان فراهم گردید.

توضیحات:

امکان خواندن اطلاعات کارت ملی شامل تصویر چهره و اطلاعات هویتی شخص با استفاده از دستگاه اسکنر پاسپورت خوان در کمتر از 4 ثانیه فراهم گردید.

امکان خواندن اطلاعات کارت ملی شامل تصویر چهره و اطلاعات هویتی شخص با استفاده از دستگاه پاسپورت خوان فراهم گردید.امکان خواندن اطلاعات کارت ملی بدون نیاز به اتصال هیچ پایگاه داده ای در کمترین زمان ممکن توسط دستگاه اسکنر پاسپورت خوان فراهم گردید. این امکان میتواند در پذیرش مهمانان در هتل ها و سازمان هاو دیگر اماکن مورد استفاده قرار گیرد