امکان ثبت و کنترل تردد ورود و خروج زائران در موکب های اربعین در دستگاه اسکنر گذرنامه فراهم گردید

هوش کاوان > اخبار > امکان ثبت و کنترل تردد ورود و خروج زائران در موکب های اربعین در دستگاه اسکنر گذرنامه فراهم گردید
طرح ویژه اربعین جهت استفاده اسکنر در موکب ها

… اربعین نزدیک است …

سامانه کنترل تردد زائران به موکب های ایام اربعین با استفاده از دستگاه اسکنر گذرنامه :

1-امکان استخراج کلیه اطلاعات پاسپورت های ایرانی وخارجی به همراه تصویر چهره شخص

2- امکان طراحی فرم چاپ کنترل تردد

3- امکان نمایش تصویر چهره برروی فرم چاپ

4- امکان چاپ بارکد برروی فرم چاپ

5- امکان چاپ کارت تردد برای هرفرد به صورت مجزا

6- امکان نمایش تاریخ صدور و تاریخ انقضا براساس تعیین حد آستانه براساس تعداد روز

7- ثبت ورود و ثبت خروج دستی یا با استفاده از بارکد موجود در کارت تردد

8- ثبت نام افراد با استفاده از اطلاعات گذرنامه

9- نمایش هشدار پیام برای شخصی که در هنگام ورود از حد آستانه بیشتر مانده

10- امکان گزارش لیست افرادی که از حد آستانه بیشتر مانده اند

11- تعداد افراد موجود در موکب درصورتی که ورود و خروجی ها به صورت کامل ثبت گردد

12- امکان خروجی اکسل افراد موجود در موکب براساس آیتم هایی که در نرم افزار وجود دارد (هرگونه گزارش مجزا غیر از خروجی فعلی مستلزم زمان و هزینه خواهد بود)

13-امکان جستجو براساس شماره گذرنامه و نام و نام خانوادگی و هر انچه که در نرم افزار دستگاه وجود دارد و از پیش تعریف شده.

کلیه عملیات ثبت نام و ثبت ورورد و ثبت خروج می تواند توسط یک سیستم صورت پذیرد.