بازدید رئیس جمهور از شرکت هوش کاوان و محصولات تولیدی دانش بنیان

هوش کاوان > اخبار > بازدید رئیس جمهور از شرکت هوش کاوان و محصولات تولیدی دانش بنیان
بازدید رئیس جمهور از شرکت هوش کاوان

بازدید رئیس جمهور محترم کشور از محصولات شرکت دانش بنیان هوش کاوان
در این بازدید که در نمایشگاه دستاورد های پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید، ضمن بازدید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر رئیسی، یک دستگاه اسکنر اسناد، از کالاهای تولیدی شرکت دانش بنیان هوش کاوان به ایشان هدیه گردید.
امید است با عنایت به نام گذاری امسال به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی زمینه های تسهیل در فرآیند های تولید شرکت های دانش بنیان تسریع گردد.