به عنوان اولین بار امکان خواندن اطلاعات کارت ملی توسط دستگاه اسکنر پاسپورت خوان فراهم گردید.

هوش کاوان > دانش و فناوری > به عنوان اولین بار امکان خواندن اطلاعات کارت ملی توسط دستگاه اسکنر پاسپورت خوان فراهم گردید.

امکان خواندن اطلاعات کارت ملی شامل تصویر چهره و اطلاعات هویتی شخص با استفاده از دستگاه پاسپورت خوان در کمتر از 4 ثانیه فراهم گردید.

امکان خواندن اطلاعات کارت ملی شامل تصویر چهره و اطلاعات هویتی شخص با استفاده از دستگاه پاسپورت خوان فراهم گردید.امکان خواندن اطلاعات کارت ملی بدون نیاز به اتصال هیچ پایگاه داده ای در کمترین زمان ممکن توسط دستگاه اسکنر پاسپورت خوان فراهم گردید. این امکان میتواند در پذیرش مهمانان در هتل ها و سازمان هاو دیگر اماکن مورد استفاده قرار گیرد