سیل و سونامی

هوش کاوان > دانش و فناوری > سیل و سونامی
سیل

مقدمه:

محققان برای نجات انسانها در موقع سیل و سونامی یک خانه‌دریایی طراحی کرده‌اند که می‌تواند تا مدتها بدون مشکل سرنشین‌‌های خود را روی آب نگه دارد.
این طرح که به نام DuckWeed شناخته می شود می‌تواند جان هزاران نفر از مردم جهان را نجات دهد. این پناهگاه‌های هرمی که به راحتی قابل حمل هستند به راحتی روی آب می‌مانند و طراحی آن به شکلی است که با موج‌های شدید هم تعادل‌شان را حفظ می‌کنند.

کپسولی که در زیر این خانه‌های دریایی قرار گرفته علاوه بر اینکه به حفظ تعادل این پناهگاه کمک می‌کند می‌تواند آب دریا را به آب قابل شرب تبدیل کند.

هر چند این آب شاید طعمش کاملا خوب نباشد اما از هیدراته شدن بدن سرنشین‌ها جلوگیری می‌کند.

در زمانی وقایعی مانند سیل و سونامی مهمترین مسئله واکنش سریع است و این خانه‌های دریایی آمادگی در این رابطه را میسر می‌کنند.

این پناهگاه‌ها می‌توانند به هم متصل شوند. این مسئله باعث می‌شود که گروهی از افراد بتوانند همراه هم بوده و در مواقع لازم به یکدیگر کمک می‌کنند.