نصب سامانه تشخیص چهره به همراه تعیین جنسیت در پایانه مسافربری شهرداری مشهد

هوش کاوان > اخبار > نصب سامانه تشخیص چهره به همراه تعیین جنسیت در پایانه مسافربری شهرداری مشهد

سامانه هوشمند تشخیص چهره به همراه تعیین جنسیت در پایانه مسافربری شهرداری مشهد توسط شرکت هوش کاوان اجرا و پیاده سازی گردید در این سامانه علاوه بر ثبت چهره ها و تعیین جنسیت آن توسط چهره مدیر سیستم می تواند با استفاده از سامانه گزارشگیری تحت وب تعداد چهره ها و نمایش آن را مشاهده و خروجی فایل خود را در قالب فایل اکسل داشته باشد.

در ذیل نمونه ای از اجزای سامانه را مشاهده می نمایید: