دسته: اطلاعات عمومی

هوش کاوان > اطلاعات عمومی

تشخیص متن از روی تصویر (Optical Character Recognition)

OCR مخفف عبارت Optical Character Recognition است و به معنای تشخیص متن (کاراکتر یا علایم نوشتاری) با استفاده از...