برچسب: آمازون

هوش کاوان >

برنامه آمازون برای ارسال سفارشات مشتریان با هواپیمای بدون سرنشین

مقدمه: شرکت عمده‌فروشی اینترنتی آمازون می‌گوید که قصد دارد ظرف چهار تا پنج سال آینده از هزاران هزار پهپاد...