RFID چیست و در کجا استفاده میگردد؟

هوش کاوان > دانش و فناوری > RFID چیست و در کجا استفاده میگردد؟
استفاده RFID

 مقدمه:

امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده مرتبط به آنان بدون نیاز به استفاده از دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسیاری از عرصه‌های صنعتی  و اجتماعی احساس می شود. در پاسخ به این نیاز تاکنون فناوری‌های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است.
به مجموعه ای از  فناوری‌ها که از آنان برای شناسایی اشیاء، انسان و حیوانات توسط ماشین استفاده می‌گردد، شناسایی خودکار و یا به اختصار Auto ID  گفته می‌شود.

هدف اکثر سیستم‌های شناسایی خودکار، افزایش کارآیی، کاهش خطای ورود اطلاعات  و آزاد سازی زمان کارکنان برای انجام کارهای مهمتر نظیر سرویس دهی بهتر به مشتریان است.

تاکنون فناوری های مختلفی به منظور شناسایی خودکار طراحی و پیاده سازی شده است. کدهای میله‌ای ، کارت های هوشمند، تشخیص صدا، برخی فناوری‌های بیومتریک، OCR (برگرفته شده از Optical Character Recognition) و RFID (برگرفته شده از Radio Frequency Identification) نمونه‌هایی در این زمینه می‌باشند.

 معرفی و آشنایی اولیه با فناوری RFID

اجازه دهید برای آشنایی بیشتر با فناوری RFID چندین تعریف از آن را با یکدیگر مرور نمائیم:

RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس‌های رادیویی امکان شناسایی خودکار، ردیابی و مدیریت اشیاء، انسان و حیوانات را فراهم می‌نماید. عملکرد RFID وابسته به دو دستگاه تگ و  کدخوان است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده می نمایند.

به مجموعه‌ای از فناوری‌ها که در آنان برای شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می‌گردد، RFID گفته می‌شود.  از روش‌های مختلفی برای شناسایی افراد و اشیاء استفاده می‌شود. ذخیره شماره سریال منتسب به یک فرد و یا شیء درون یک ریزتراشه که به آن یک آنتن متصل شده است، یکی از متداولترین روش‌های شناسایی خودکار است.

به تلفیق تراشه و آنتن، تگ RFID و یا  فرستنده خودکار  RFID گفته می‌شود. تراشه به کمک آنتن تعبیه شده اطلاعات لازم جهت شناسایی آیتم مورد نظر را برای یک کدخوان ارسال می‌نماید. کدخوان امواج رادیویی برگردانده شده از تگ RFID را به اطلاعات دیجیتال تبدیل می‌نماید تا در ادامه امکان ارسال داده برای کامپیوتر و پردازش آن فراهم گردد.

بستر فعالیت:

RFID یک پلت فرم مهم جهت شناسایی اشیاء، جمع آوری داده و مدیریت اشیاء را ارائه می‌نماید. پلت فرم فوق مشتمل بر مجموعه‌ای از فناوری‌های حامل داده و محصولاتی است که به مبادله داده بین حامل و یک سیستم مدیریت اطلاعات از طریق یک لینک فرکانس رادیویی کمک می‌نماید.

تگ‌های RFID با استفاده از یک فرکانس و بر اساس نیاز سیستم (محدوده خواندن و محیط) پیاده سازی می گردند. تگ‌ها به صورت فعال (به همراه یک باطری) و یا غیرفعال (بدون باطری) پیاده‌سازی می‌شوند. تگ‌های غیرفعال، توان لازم جهت انجام عملیات را از میدان تولید شده توسط کدخوان می‌گیرند.

کدخوان RFID معمولا” به یک کامپیوتر متصل می‌شود و دارای نقشی مشابه با یک اسکنر کد میله‌ای است. مسئولیت برقراری ارتباط لازم بین سیستم اطلاعاتی و تگ‌های RFID برعهده کدخوان RFID است.